Minnets återkomst

Offret och förövarna
– en minnesverkstad av och med Monica Melin

Installation / pågående arbete ( 2000 -)

 
Konstfeminism, DunkersKulturhus 2005

Så kom den oundvikliga tanken på att förövarna faktiskt en gång hade varit små….

 

Radion står alltid på P1 och om jag inte är på plats så visar arbetsschemat på anslagstavlan när jag återkommer. Ibland har jag bara tagit en fikapaus eller så dröjer det längre .

Även om arbetet i minnesverkstaden bygger på mina personliga minnen av våldtäkt så behandlar det centrala i verket inte våldtäkt direkt och inte heller någon rättvisa i juridisk mening.
Jag har istället valt att intressera mig för arbetet med minnet som ett verktyg, där frågor om makt och försoning med den egna historien är centrala.

 

Väbild: Senaste kortet i en serie av kort som besökaren kan ta med sig från verket.

Text på kortets baksida:
Att formulera ett minne är inte bara historia.
I minnesverkstaden bearbetas och revideras minnen och frågor utifrån nya perspektiv. Det som en gång var minnet av sexuella övergrepp förvandlas och en ny oavslutad historia tar form…

 
”Det man helst vill minnas”

När Malmö Museer för andra gången presenterar en Hot Spotutställning är det verket ” Minnets återkomst, offret och förövarna”, -en minnesverkstad av och med Monica Melin, som är utställningens kärna.
Verket är en installation som bygger på personliga minnen av sexuella övergrepp. Det är en serie verk där förhållandet till minnet är satt i en medveten förändringsprocess. Minnesverkstaden är ingen sluten eller färdig historia, enligt konstnären, utan fortsätter att förändras och leva vidare i nya versioner, verkliga eller föreställda, så länge som minnet av händelsen finns kvar.

Medan flertalet offer för övergrepp av skilda slag bär sitt lidande i tysthet och oupplöst ångest, visar installationen på ett tänkvärt sätt att man aktivt kan bearbeta minnen, omforma dem till något annat, göra dem mer hanterliga och lättare att försonas med. Man påverkar sin situation, sin upplevelse, genom att medvetandegöra och synliggöra, men även genom att förändra och manipulera minnesbilder. Kanske har man makten att förvandla sina minnen –även till ren fiktion –i strävan att återta kontrollen över livet.

Styrkebalansen mellan förövare och offer är ännu inte slutgiltigt fastställd.
I minnesverkstaden, där konstnären vissa dagar är verksam och arbetar som en form av performance, får betraktaren själv foga samman ledtrådar och pusselbitar till en sammanhängande historia. Symaskinen intar en central plats. Här skapas med omsorg förövarna i form av dockor, här sys pyjamasar åt dem. Bland staplar med honungsburkar, pelargonior och lakans-tyg, lyser mängder av rosa och gula post-itlappar. De är korta minnesmeddelanden, beskrivningar av gärningsmännen, händelser och känslor, men också meddelanden för framtida bruk.

Marie Lindstedt Cronberg
Fil dr i Historia, 2002

 


Verket har visats på:
Konstfeminism,turné: Riksutställningar i samarbete med DunkersKulturhus och Liljevalchs konsthall 2005-2007
Bittersweet, Tiranabiennalen, Albanien 2005
Jönköpings Länsmuseum 2003
Hot Spot, Malmö Museer 2002
Konstfacks examensutställning Historiska Museet, Stockholm 2000.

 Konstfeminism Göteborgs konstmuseum 2007